SKS Eiendom AS

SKS hovedkontor på Fauske
SKS hovedkontor på Fauske

SKS Eiendom AS er et heleid datterselskap i SKS-konsernet. Selskapet er utelukkende et eiendomsselskap som eier eiendommer og bygninger samt aksjer og andeler i diverse selskaper.

SKS Eiendom AS står som eier og ansvarlig for driften og utleien akonsernets bolig-,forretnings- og driftsbygg. Alt tilgjengelig næringsareal er utleid, hovedsakelig til selskaper i konsernet, men også til eksterne selskap.

Utover bygningsmassen har selskapet eierskap i over 20 selskaper, herunder noen datterselskaper, som bidrar til vekst og utvikling i landsdelen. 

SKS har som målsetting å skape muligheter på forretningsmessig grunnlag i landsdelens ressurser, dels i egen regi og dels gjennom deltakelse i andre selskaper. Der SKS-konsernet deltar i investeringer av industriell eller finansiell karakter utenfor konsernets kjernevirksomhet gjennomføres det gjennom SKS Eiendom AS.