Velkommen til Nord-Norges ledende kraftkonsern

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 20 kraftstasjoner i regionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekterer som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.

SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Selskapet er også landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet for privat og bedrift.

SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter:

  • Vannkraftproduksjon
  • Salg av strøm til privat og bedriftsmarkedet
  • Driftssentral og avregningstjenester

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordland Næringsvekst AS (Nordland Fylkeskommune), Bodø kommunale pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.

SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og har p.t.106 medarbeidere.

Fagerli kraftverk
Fagerli kraftverk