Isforhold

På grunn av vassdragsreguleringer vil det på regulerte innsjøer være endringer i isforholdene i forhold til uregulerte innsjøer.

Lomi
Lomi, Sulitjelmavassdraget

Oversikt over vassdrag påvirket av SKS sin regulering:

Status pr. 5. januar 2018

 

  • På våre regulerte innsjøer har isen nå delvis lagt seg eller er i ferd med å legge seg. For noen av de større regulerte innsjøene vil isleggingen normalt ikke skje før i januar/februar.
     
  • Isen er fremdeles i en etableringsfase med variable is-tykkelser selv i samme innsjøen. Vi ber derfor publikum om å utvise stor forsiktighet ved ferdsel på is.
     
  • På de innsjøene hvor vi normalt markerer usikre områder vil vi først begynne å markere isen i januar.

For øvrig henviser vi til linken til NVE’s ismeldingsside for Nordland og Fjelltjenesten’s melding om forholdene i fjellet.