Isforhold

På grunn av vassdragsreguleringer vil det på regulerte innsjøer være endringer i isforholdene i forhold til uregulerte innsjøer.

Status pr. 22. mai 2017

 

Våren er nå kommet og isen på de lavereliggende innsjøene er enten borte eller i ferd med å forsvinne. På innsjøene høyere opp er isen ennå farbar men svekkes gradvis.

Vi har nå fjernet stakene som har markert usikre områder - det innebærer at den som ferdes på isen selv må vurdere hvor sikker den er.


For øvrig henviser vi til linken til NVE’s ismeldingsside for Nordland og Fjelltjenesten’s melding om forholdene i fjellet.