Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert juli 2017

Arstaddalsveien

Veien er åpen

Informasjonen er sist oppdatert 23.6.2017

Sundsfjordfjellet

Fjellveien til Langvann er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 19.7.2017

Gjømmervannsveien

Veien er åpen

Informasjon sist oppdatert 28.07.2017

Lomiveien

Veien er åpen frem til utløpet av Lomivatnet og til Tverrfjelltippen.
 

Informasjon sist oppdatert 28.07.2017

Balvannssveien

Veien er åpen.

Informasjon sist oppdatert 28.07.2017