Fagerli kraftstasjon, Sulitjelmaverkene

Våre vannkraftverk

SKS eier og drifter 20 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. Vi produserer årlig 2,2 TWh tilsvarende forbruket til ca 120 000 husstander

SKS webkamera

SKS Web-kamera

Ved flere av våre produksjonsanlegg har vi montert opp web-kameraer hvor du får en enkel oversikt over vær- og temperaturforhold i Sulitjelma, Fauske og på Sundfjordfjellet.